Geven om elkaar

Financieel jaarverslag 2016

Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Financieel jaarverslag 2015

Stichting Geven om Elkaar

Prins Hendriklaan 37 7081ED Gendringen 
www.gevenomelkaar@gmail.com           


Stichtingenregister: 58054952   Mob. 06 53134908
Rabobank  NL 06RABO0115657509

 

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2015


                   
Ontvangsten:
Verenigingsaktiviteiten € 200,-
Giften particulieren € 50,-
Giften bedrijven€ 1240,-
Verkoop spullen€ 6757,-
Rente vergoeding € 125,-
Totaal ontvangsten   € 1715,-

 

Uitgaven:
Advertentiekosten € 87,-
Bankkosten € 187,-
Totaal uitgaven    € 274,-
   
Netto ontvangsten€ 1441,-
Doelstelling € 12817,-
Onttrokken aan reservering € 11376,-
              
Stand reservering tot en met 2014 € 10148,-