Geven om elkaar

Financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag van 2018

Financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag van 2017

Financieel jaarverslag 2016

Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Financieel jaarverslag 2015

Stichting Geven om Elkaar

Prins Hendriklaan 37 7081ED Gendringen 
www.gevenomelkaar@gmail.com           


Stichtingenregister: 58054952   Mob. 06 53134908
Rabobank  NL 06RABO0115657509

 

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2015


                   
Ontvangsten:
Verenigingsaktiviteiten € 200,-
Giften particulieren € 50,-
Giften bedrijven€ 1240,-
Verkoop spullen€ 6757,-
Rente vergoeding € 125,-
Totaal ontvangsten   € 1715,-

 

Uitgaven:
Advertentiekosten € 87,-
Bankkosten € 187,-
Totaal uitgaven    € 274,-
   
Netto ontvangsten€ 1441,-
Doelstelling € 12817,-
Onttrokken aan reservering € 11376,-
              
Stand reservering tot en met 2014 € 10148,-